Hur man ändrar kataloger i CMD (kommandotolk) i Windows 10 eller Windows 11

Hur

Kommandotolken, ibland även kallad cmd.exe kort sagt, är en kommandoradstolk i Windows operativsystem, och har använts sedan de tidigaste dagarna av Microsofts operativsystem, med anor från DOS-dagarna.

Erbjuds som ett alternativ till Windows GUI, kommandotolken erbjuder mycket mer kontroll och funktionalitet för den genomsnittliga Windows-användaren, än det normala GUI någonsin kan.

Men innan du kan utföra någon trolldom med kommandotolken måste du först lära dig hur du ändrar kataloger i den. I den här artikeln har vi täckt några av de enklaste metoderna för att ändra din kommandopromptkatalog i Windows 10/11.

Låt oss hoppa direkt in.

3 sätt att ändra kommandotolkskatalogen

Det finns en uppsjö av sätt att ändra kommandotolkskatalogen på Windows 10/11. Först börjar vi med det som förmodligen är det enklaste av dem alla: CD kommando. Nu går vi.

Ändra din kommandotolkkatalog med cd-kommandot

Kommandot cd, förkortning för Change Directory, låter dig hoppa från en katalog (mapp) till en annan utan några krångel.

Skriv bara in ”cd” i kommandotolken och tryck Stiga på. Därifrån kommer du direkt till toppen av din kommandotolkskatalog. Som du kommer att se på din kommandotolkskärm kommer du att tas till rotkatalogen i Windows ”C:” kör.

För att flytta in till en viss katalog, skriv bara in CD följt av katalognamnet. Till exempel flyttade vi in ​​till Nedladdningar katalogen som finns i rotkatalogen i vårt Windows 10 här.

För flera ordkataloger kan du behöva sätta namnet inom citattecken, till exempel cd ”onenote anteckningsböcker” – ett tips här, du kan börja skriva ett katalognamn och sedan trycka på flik och Windows fyller i namnet åt dig. Om du har flera kataloger med liknande namn (säg filer 1, filer 2, filer 3, etc) fortsätt att trycka på flik och Windows kommer att gå igenom de möjliga matchningarna.

Alternativt, istället för att gå direkt till rotkatalogen, kan du också gå tillbaka till föregående mapp genom att lägga till .. efter CD kommando. Så, gå in i din kommandotolk, skriv in CD .., och slå Stiga på, som vi har gjort i vårt Windows 11.

Ändra enhet i kommandotolken

Om du däremot vill ändra din katalog helt och hållet, måste du skriva in enhetsnamnet, följt av :. Så, om du är i ”C:” kör just nu, och du vill flytta in till din ”D:” kör, skriv bara in ”D:” i kommandotolken och tryck på Stiga på.

En annan sak att tänka på är att kommandotolken är skiftlägesokänslig, vilket betyder att den behandlar stora och små bokstäver som samma. Så det spelar ingen roll om du skriver ”D:” eller ”d:” – kommandotolken kommer att tolka båda som samma.

Ett annat kommando som förtjänar ett särskilt omnämnande är dir kommando. Skriv in dir i kommandotolken och du kommer att se en lista över filer och mappar i den överordnade katalogen.

Nu, om du vill gå in i en specifik katalog härifrån, använd bara CD kommandot från ovan, tillsammans med namnet på katalogen, som vi gjorde ovan.

Ändra kataloger i CMD genom att dra mappen

Du kan också använda GUI tillsammans med kommandotolken här. Skriv in CD i kommandotolken, dra mappen som du vill flytta in till terminalen och tryck Stiga på.

Kommandotolken växlar direkt till önskad mapp.

Ändra kataloger i CMD (kommandotolk)

Om du är ute efter att bli ett Terminal-proffs, är det bara ett av många hack som du kommer att bemästra på vägen att kunna ändra dina terminalkataloger. Gör inga misstag, eftersom detta bara är början, och du kommer att lära dig mycket mer när du dyker in i kommandotolken djupare.

FAQ

Hur ändrar jag standardkatalogen i kommandotolken?

Ändra kataloger med hjälp av dra-och-släpp-metoden.Om mappen du vill öppna i Kommandotolken finns på skrivbordet eller redan är öppen i Filutforskaren kan du snabbt byta till den katalogen. Skriv cd följt av ett mellanslag, dra och släpp mappen i fönstret och tryck sedan på Retur. Katalogen du bytte till kommer att återspeglas i …

Hur ändrar man nuvarande arbetskatalog i CMD i Windows 10?

Du kan använda CD-kommandot för att enkelt ändra den aktuella arbetskatalogen i CMD i Windows 10 och öppna olika kataloger eller mappar på din Windows 10-dator. Kontrollera hur du använder CD-kommandot för att byta katalog i kommandotolken nedan. Steg 1. Öppna Windows Command Prompt Utility

Vad är rätt syntax för att byta kataloger i CMD?

Om du vill ändra kataloger i CMD är den korrekta syntaxen ”cd”, som står för ”ändra kataloger”. Till skillnad från många kommandon som är begränsade till ditt Windows-operativsystem, är kommandot ”cd” tillgängligt i alla versioner av Windows. Kommandot ”cd” används också för att visa enhetsbeteckningen och mappen där du är just nu.

Hur ändrar jag endast kataloger i den aktuella katalogen?

Innan du byter katalog måste du veta vilka kataloger som finns tillgängliga i den aktuella katalogen. För att göra detta, använd dir-kommandot. Skriv till exempel kommandot nedan för att bara lista kataloger i den aktuella katalogen. dir /ad. Se dir kommandosidan för ytterligare information och exempel på detta kommando.

Hur ändrar eller öppnar jag en mapp eller katalog?

Klicka på det operativsystem du letar efter information om hur du ändrar kataloger eller mappar. För att ändra eller öppna kataloger (mappar) i Microsoft Windows, öppna antingen Den här datorn eller Utforskaren i Windows och dubbelklicka på mappen du vill öppna.

Hur ändrar jag den aktuella katalogen i Linux?

Linux och Unix. För att ändra kataloger i en *nix-miljö, använd kommandot cd. Nedan finns några grundläggande exempel på hur detta kommando kan användas för att ändra kataloger.Innan du byter katalog måste du veta vilka kataloger som finns tillgängliga i den aktuella katalogen. För att göra detta, använd kommandot ls.

Hur ändrar man standardsökvägen för CMD i administrativt läge?

På nedanstående 3 sätt som jag har delat, kommer standardsökvägen för cmd att ändras oavsett om du har öppnat cmd i administrativt läge. 1. Ändra startsökvägen för cmd: Sök efter kommandotolken i Windows-sökning. Högerklicka och öppna filens plats. Högerklicka på kommandotolksgenvägen och öppna egenskaperna.

Hur ändrar jag standardplatsen för CMD?

högerklicka på cmd i din startmeny eller på skrivbordet (beroende på val 2 ovan) – vänsterklicka egenskaper inuti ”börja i” textrutan klistra in platsen för din standardstartkatalog Tryck på Verkställ och OK Varje gång du klickar på cmd i startmenyn eller genvägen på skrivbordet, öppnas CMD på din standardplats

Hur ändrar jag standardkatalogen i Windows 10?

Ändra fältet ”Börja i” under genvägsfliken som visas nedan och klicka på OK. Verifiera genom att öppna kommandotolken igen och sökvägen ändras. Obs: Det här sättet att ändra standardkatalogen fungerar bara när du öppnar kommandotolken i normalt läge.

Hur ändrar man katalogsökväg i kommandotolken i Windows 10?

Du kan trycka på Windows + R, skriva cmd och trycka på Ctrl + Skift + Enter för att öppna den förhöjda kommandotolken i Windows 10. Steg 2. Så här använder du CD-kommandot i CMD för att ändra katalog Sedan kan du skriva CD-kommandorader i CMD för att ändra olika katalog- eller mappsökvägar.

Hur ändrar jag standardkatalogen i Windows Kommandotolk?

I Windows kommandotolk kan vi ändra katalogen med kommandot cd . Både cd och chdir refererar till samma kommando. Syntaxen för detta kommando förklaras nedan med några exempel. När vi startar kommandotolken är standardkatalogen som den öppnas med C:\Documents and Settings\login.

WindoQ