Jak sprawić, by Eksplorator plików systemu Windows 10 wyświetlał pełną ścieżkę katalogu na pasku tytułu?

Jak

Eksplorator plików, dawniej Eksplorator Windows, przez lata stale ewoluował i stał się łatwiejszy w użyciu. Jedną ze zmian było „upiększenie” ścieżek katalogów, które są teraz niewidoczne dla użytkownika.

Pasek adresu Eksploratora plików dzieli ścieżkę na poszczególne foldery, które można rozwinąć, aby szybko poruszać się po hierarchii katalogów. Nie możesz jednak zobaczyć, gdzie znajduje się folder główny, bez uprzedniego kliknięcia paska adresu.

Możliwe jest, aby pasek tytułu okna (ale nie pasek adresu) wyświetlał pełną ścieżkę. Po włączeniu tej opcji zobaczysz tytuły okien, takie jak „C:”, zamiast tylko „OneDrive”. Może to być pomocne podczas pracy z wieloma folderami o podobnych nazwach w różnych katalogach głównych.

Otwórz Eksplorator plików i kliknij kartę „Widok” na wstążce. Następnie kliknij przycisk „Opcje” po prawej stronie wstążki. Przejdź do zakładki „Widok”, a następnie zaznacz pole wyboru „Wyświetl pełną ścieżkę w pasku tytułowym”. Kliknij „Zastosuj”, a następnie „OK”, aby zamknąć wyskakujące okienko.

Następnie otwierane okna Eksploratora plików będą teraz zatytułowane pełną ścieżką do katalogu, który aktualnie wyświetlają. Możesz łatwo cofnąć zmianę, wracając do wyskakującego okna Opcje folderów i czyszcząc pole wyboru „pełna ścieżka”.

📢  Jak zmienić opóźnienie uruchamiania systemu Windows 10, aby przyspieszyć uruchamianie komputera?
WindoQ