Wprowadzenie do programu Power BI Desktop

Jak

Program Power BI Desktop umożliwia tworzenie modeli danych i raportów w celu wizualizacji danych, a jednocześnie umożliwia udostępnianie pracy przez publikowanie w usłudze Power BI.

Program Power BI Desktop można pobrać bezpłatnie — nie, nie potrzebujesz subskrypcji usługi Office 365 ani niczego. Możesz pobierz go bezpośrednio jako pakiet MSI (Windows 7/Windows Server 2008 R2 lub nowszy) lub zainstaluj aplikację ze sklepu Microsoft Store. Ta ostatnia oczywiście zapewnia automatyczne aktualizacje i nie wymaga uprawnień administratora do instalacji.

Należy pamiętać, że instalowanie pobranej wersji i wersji programu Power BI Desktop ze sklepu na tym samym komputerze (instalacja obok siebie) nie jest obsługiwane.

Aby rozpocząć korzystanie z programu Power BI Desktop, przejdźmy przez kolejne kroki, aby połączyć się z niektórymi danymi i umieścić je w raporcie.

W aplikacji Power BI Desktop kliknij Otrzymać dane na początek i otwórz przykładowy zbiór danych (w tym artykule użyłem przykładowego pliku Excela z oceną akceptacji Trumpa). Program Power BI Desktop połączy się z arkuszem programu Excel i wyświetli dane znajdujące się w arkuszu kalkulacyjnym. Musisz wybrać tabelę, z którą chcesz pracować, i kliknąć Obciążenie.

Następnie program Power BI Desktop łączy się z arkuszem kalkulacyjnym i odczytuje wiersze danych, a listę kolumn dostępnych w sekcji Pola. Aby rozpocząć tworzenie wizualizacji na podstawie tych danych, wystarczy wybrać pola, które chcesz wizualizować, a następnie kliknąć dowolną wizualizację pod Wizualizacje aby dodać go do płótna (pusty biały obszar). Po prostu przeciągnij i upuść!

Możesz zmienić oś i dodać więcej niż jedną wizualizację z tymi samymi danymi. Usługa Power BI rozpoznaje Twoje dane i będzie kreślić wykresy podczas przechodzenia między dostępnymi opcjami. Jeśli najedziesz kursorem na dowolną wartość danych na wykresie, pojawi się okno z określonymi wartościami.

Dostępnych jest kilka opcji dostosowywania prezentacji i wycinania danych. Upewnij się, że przejrzysz te w Wizualizacje , aby zapoznać się z programem Power BI Desktop.

W następnym samouczku sfinalizujemy potrzebny nam wykres i opublikujemy go w usłudze Power BI. Bądźcie czujni!

WindoQ