Slik bruker du prioriteringer i Microsoft Planner

Hvordan

Microsoft Planner har blitt oppdatert for å støtte et dedikert prioritetsfelt for alle oppgaver. Tidligere har mange Planner-brukere manuelt konfigurert etiketter til å fungere som prioriterte alternativer. Bruken av etiketter for å representere prioriteringer er nå overflødig, ettersom Planners nye felt gir deg fire prioriteringsalternativer i selve appen.

Planleggerbrukere skal nå se at feltet Prioritet vises på alle oppgaver. De tilgjengelige prioriteringene er merket som Haster, Viktig, Middels og Lav. Hver oppgave starter med en standardprioritet på Medium.

For å endre en oppgaves prioritet, klikk på den for å åpne oppgavedetaljvisningen. Bruk rullegardinmenyen Prioritet for å angi den nye prioriteten. Prioritetene Haster og Viktig vil legge til et nytt ikon til oppgaver på Planner-tavlen. Dette betyr at du alltid kan se om du har høyprioriterte oppgaver å ta fatt på.

En av fordelene med å bruke innebygde prioriteringer i stedet for etiketter er at Planner nå har ekstra visningsalternativer for å støtte prioriteringer. Det er et nytt «Grupper etter»-alternativ for prioriteringer, som lar deg visualisere hvor mange oppgaver du har innenfor hver prioritet. Hasteoppgaver vises til venstre på tavlen, med lavt prioriterte oppgaver vises til høyre.

Prioriteringer vises også i Planner’s Charts-skjermen. Oppgavevisningen på høyre side av siden deler nå oppgaver i grupper etter prioritet, og gir deg enda mer innsyn i den relative betydningen av forskjellige oppgaver.

Som med de fleste av Planners funksjoner, er bruk av Priorities helt valgfritt. Hvis du ikke trenger dem, eller er fornøyd med å bruke etiketter, kan du ignorere dem og bruke standard «Medium»-prioritet for hver oppgave. Prioriteringer kan imidlertid være nyttige for å opprettholde orden på travle tavler, slik at alle kan se på et øyeblikk hva som bør jobbes med videre.

FAQ

Hva er et eksempel på en prioritering?

Det kan for eksempel være viktig for deg å fullføre et prosjektutkast innen slutten av dagen. Så din første prioritet er «fullfør prosjektutkastet».For å sikre at denne aktiviteten virkelig er den viktigste, begynn å sammenligne den med andre oppgaver som også er på toppprioriteringslisten din.

Hvordan prioriterer du oppgaver som har samme prioritering?

Hvordan prioriterer du oppgaver som har samme prioritering? Svaret er enkelt – ved å bruke relativ prioritet. Relativ prioritering fungerer ved å veie viktigheten av hver oppgave sammenlignet med andre oppgaver på listen. Deretter bestiller du oppgavene ut fra denne vekten. La oss for eksempel si at du har ti arbeidsartikler. Tilordne et tall fra 1-10 til hver oppgave.

Hvordan setter jeg mål og prioriteringer?

Skriftlige mål og prioriteringer lar deg også se (og feire!) fremgangen din. Følgende er et generelt to-trinns system for prioritering. Først må du identifisere målene dine. Deretter vil du organisere oppgavelisten din ved å fokusere på de mest «bang for the buck»-oppgavene. La oss dykke inn i hvert av disse trinnene mer detaljert.

Hvordan prioritere i livet?

Til syvende og sist er det å prioritere en øvelse i selverkjennelse. Du må vite hvilke oppgaver du vil behandle som en fornøyelse og hvilke som tortur, hvilke oppgaver som fører til målene dine og hvilke som fører deg på villspor, eller i beste fall får du til å snurre hjulene og gå ingen vei.

Hvordan prioritere oppgaver i en liste?

Før du kan prioritere oppgaver, må du kategorisere hver oppgave i hovedlisten din i en av disse fire kategoriene: «Do, Defer, Delegate, Delete»-rammeverket kalles også 4D-ene for tidsstyring.

Hva er dine toppprioriteringer på jobben?

Et godt svar vil si at dine toppprioriteringer er de mest presserende oppgavene som bidrar til selskapets hovedmål. Vis at du er fleksibel, kan ta på deg nye oppgaver og tilpasse deg uventet vanskelige oppgaver. Diskuter planlegging for neste dag og bruk tidsstyring for å sikre fullføringen av de forskjellige oppgavene dine.

Hvordan prioriterer du arbeidet ditt?

Svaret er enkelt – ved å bruke relativ prioritet.Relativ prioritering fungerer ved å veie viktigheten av hver oppgave sammenlignet med andre oppgaver på listen. Deretter bestiller du oppgavene ut fra denne vekten. La oss for eksempel si at du har ti arbeidsartikler. Tilordne et tall fra 1-10 til hver oppgave. Og på kort tid vil du ha en prioritert liste over arbeid.

Hva er prioritering i prosjektledelse?

Prioritering er en metodikk som bestemmer graden av haster og viktigheten av en spesifikk oppgave, hendelse eller ting. Oppgaver med høy prioritet rangeres og fullføres før uviktige oppgaver. Å lære hvordan du prioriterer oppgaver hjelper deg å administrere tiden din effektivt.

Vet du hvordan du skal prioritere livet ditt?

Når du lærer hvordan du prioriterer livet ditt, kan du sette kjerneverdiene dine ut i livet. Du forplikter deg til dine langsiktige mål og bygger det livet du ønsker. Prøv noen av disse tilnærmingene for å begynne å prioritere dine prioriteringer, selv når distraksjoner dukker opp. 1. Utvikle en personlig lederskapsfilosofi

Hva bør være dine daglige prioriteringer?

Du vil ha daglige prioriteringer som å ta barna til skolen, og du bør også ha daglige målspesifikke handlinger – disse må alle prioriteres i ett sømløst sett med handlingspunkter for å sikre at hverdagen din ikke tar forrang over dine mål og omvendt.

Hvorfor er det viktig å prioritere?

Å etablere prioriteringer er avgjørende for å ta hensyn til og nå mål på de kritiske områdene i livet. De hjelper deg med å ta valg, ta viktige avgjørelser og kalkulere livets gang. Her er en liste over prioriteringer som de fleste anser som nødvendig å forfølge for å gjøre livet berikende og lykkelig.

Hvordan sette prioriteringer for å være produktiv og fokusere?

Nøkkelen til å holde seg produktiv og fokusert er å sette prioriteringer som maksimerer tiden din. Du kan lage et mentalt bilde av hva du ønsker å oppnå i livet og planlegge oppgavene dine slik at de stemmer overens med det bildet. Ved å gjøre dette vil prioriteringene dine gjenspeile målene dine og hjelpe deg med å holde deg på rett spor.Hvorfor er det viktig å prioritere?

Hvordan bruker du prioritet i en setning?

Hvordan bruke «Prioritet» med eksempelsetninger. «Hans hovedprioritet er å holde familien trygg.» «Å hjelpe orkanofrene er førsteprioritet.» «Hun vil komme til de lavt prioriterte oppgavene senere.» «Han må bestemme prioriteringene sine før han finner en annen jobb.»

Hva er dine prioriteringer?

En prioritet er ethvert viktig ønske eller bekymring som kommer først før enhver annen oppgave. Og når du finner ut hierarkiet og nivåene på prioriteringene dine, vil du lære at ting ikke må gjøres alt på en gang. I stedet blir du mer disiplinert med din tid og innsats når du har satt en organisert prioriteringsliste.

WindoQ