Rozwiązywanie problemów z Pulpitem zdalnym Microsoft w systemie Windows 10 — objaśnienie problemów z kontem użytkownika

Pomoc

Rozwiązywanie problemów z pulpitem zdalnym w systemie Windows 10

Zdalne łączenie się z komputerem z systemem Windows 10 za pomocą Microsoft Remote Desktop może być niezwykle wygodne. Możemy jednak napotkać frustrujące problemy z kontem użytkownika, które uniemożliwiają nam dostęp do naszych urządzeń. W tym obszernym przewodniku omówimy najczęstsze problemy z Pulpitem zdalnym w systemie Windows 10 i przedstawimy praktyczne rozwiązania umożliwiające przywrócenie i działanie.

Korzystanie z konta Microsoft na pulpicie zdalnym

Jeden z najczęstszych problemów pojawia się podczas próby użycia konta Microsoft do połączenia się za pośrednictwem Pulpitu zdalnego. Domyślnie system Windows 10 zezwala na zdalne logowanie się wyłącznie przy użyciu kont lokalnych z pustymi hasłami. Jeśli więc spróbujemy użyć naszej nazwy użytkownika i hasła Microsoft, pojawi się komunikat o błędzie „Kod błędu: 0xc07” i nie będziemy mogli kontynuować.

Na szczęście istnieje prosta modyfikacja rejestru, którą możemy wprowadzić, aby umożliwić kontom Microsoft łączenie się za pośrednictwem Pulpitu zdalnego:

Jak włączyć zdalny pulpit w systemie Windows 10?

Wybierz grupę System, a następnie element Pulpit zdalny. Użyj suwaka, aby włączyć Pulpit zdalny. Zaleca się także pozostawienie komputera w trybie uśpienia i umożliwienia jego wykrycia, aby ułatwić połączenia. Kliknij Pokaż ustawienia, aby włączyć. W razie potrzeby dodaj użytkowników, którzy mogą łączyć się zdalnie, klikając Wybierz użytkowników, którzy mogą zdalnie uzyskiwać dostęp do tego komputera.

Czy Windows XP ma zdalny pulpit?

Pulpit zdalny został dodany przez firmę Microsoft wraz z wydaniem systemu Windows XP w 2001 roku i od tego czasu każda wersja systemu Windows zawiera Pulpit zdalny Microsoftu. Po aktywowaniu tego programu będziesz zdalnie widzieć swój komputer z systemem Windows i z nim współdziałać. Na przykład możesz mieć komputer z systemem Windows 10 w domu lub biurze.

 1. Naciśnij Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
 2. Wpisz „secpol.msc” i naciśnij Enter, aby uruchomić Zasady zabezpieczeń lokalnych.
 3. Rozwiń Zasady lokalne > Opcje zabezpieczeń.
 4. Kliknij dwukrotnie opcję „Konta: Ogranicz używanie pustych haseł do kont lokalnych tylko do logowania się do konsoli”.
 5. Zmień ustawienie na „Wyłączone” i kliknij OK.

Teraz nasze poświadczenia konta Microsoft powinny działać podczas łączenia się za pośrednictwem Pulpitu zdalnego. Pamiętaj, że będziemy musieli podać tutaj hasło do konta Microsoft, a nie hasło lokalne.

Sprawdzanie ustawień pulpitu zdalnego

Innym oczywistym, ale łatwym do przeoczenia problemem jest to, że na docelowym komputerze z systemem Windows 10 musi być włączony Pulpit zdalny. Możemy to szybko zweryfikować:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start i wybierz System.
 2. Przejdź do karty Zdalne.
 3. Upewnij się, że opcja „Zezwalaj na połączenia Pomocy zdalnej z tym komputerem” jest zaznaczona.

Jeśli Pulpit zdalny jest wyłączony, po prostu zaznacz pole tutaj, aby go włączyć. Umożliwia to przychodzące połączenia RDP.

Warto także sprawdzić, czy nasza zapora sieci lokalnej pozwala na ruch RDP przez port 3389. Możemy to sprawdzić przechodząc do Zapora systemu Windows Defender > Ustawienia zaawansowane > Reguły ruchu przychodzącego. Powinna istnieć reguła o nazwie „Pulpit zdalny”, która zezwala na połączenia. Jeśli nie, możemy utworzyć nową regułę ruchu przychodzącego, aby na to pozwolić.

Czy mogę połączyć się z komputerem zdalnym, korzystając z domowego systemu Windows 10?

Nie możesz się połączyć na komputery z wersją Home (np. Windows 10 Home). Aby połączyć się ze zdalnym komputerem, komputer ten musi być włączony, musi mieć połączenie sieciowe, musi być włączony Pulpit zdalny, musisz mieć dostęp do sieci do komputera zdalnego (może to być przez Internet) i musisz mieć uprawnienia połączyć.

Czy Pulpit zdalny systemu Windows działa przez Internet?

Domyślnie Pulpit zdalny systemu Windows działa tylko w sieci lokalnej. Aby uzyskać dostęp do Pulpitu zdalnego przez Internet, będziesz musiał użyć VPN lub przekierować porty na routerze. Omówiliśmy kilka rozwiązań umożliwiających zdalny dostęp do pulpitu przez Internet.

Jak uzyskać dostęp do komputera z urządzenia zdalnego?

Najprostszym sposobem umożliwienia dostępu do komputera z urządzenia zdalnego jest użycie Zdalny ekran opcje w obszarze Ustawienia.Ponieważ ta funkcja została dodana w aktualizacji Windows 10 Fall Creators (1709), dostępna jest również oddzielna aplikacja do pobrania, która zapewnia podobną funkcjonalność we wcześniejszych wersjach systemu Windows.

Dane uwierzytelniające konta lokalnego

Podczas łączenia się ze zdalnym komputerem z systemem Windows 10 będziemy musieli podać prawidłowe poświadczenia. Jest to kolejne częste źródło problemów z logowaniem.

Sprawdź dokładnie, czy nazwa użytkownika i hasło, które wprowadzamy, są w 100% poprawne. Pamiętaj, że te poświadczenia muszą należeć do lokalnego konta użytkownika na komputerze zdalnym, a nie tylko do konta Microsoft.

Jeśli nie mamy jeszcze użytkownika lokalnego, możemy go łatwo utworzyć:

 1. Otwórz Ustawienia i przejdź do Konta > Rodzina i inni użytkownicy.
 2. Wybierz „Dodaj kogoś innego do tego komputera”.
 3. Kliknij „Nie mam danych logowania tej osoby” i wybierz „Dodaj użytkownika bez konta Microsoft”.
 4. Utwórz nowe konto użytkownika lokalnego z silnym hasłem.

Teraz możemy zalogować się do tego konta zdalnie za pomocą Pulpitu Zdalnego.

Wymuszanie ponownej synchronizacji konta

W niektórych przypadkach poświadczenia naszego konta Microsoft mogą nie być zsynchronizowane między komputerem lokalnym i zdalnym. Możemy wymusić na nich ponowną synchronizację, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz Wiersz Poleceń jako Administrator.

 2. Wpisz polecenie:

  runas /u:MicrosoftAccount\[[email protected]] cmd.exe
 3. Spowoduje to monit o ponowne wprowadzenie hasła do konta i zainicjowanie ponownej synchronizacji.

  Jak włączyć zdalny dostęp w systemie Windows 10?

  Zapora systemu Windows 10 domyślnie blokuje wszelkie połączenia zdalne. Aby połączenie mogło zostać pomyślnie nawiązane za pomocą protokołu Remote Desktop Protocol (RDP), musi być włączone i dozwolone przez zaporę sieciową. Istnieją 2 sposoby włączenia połączenia pulpitu zdalnego w systemie Windows 10. Otwórz Panel sterowania, kliknij System i zabezpieczenia, a następnie kliknij Zezwól na dostęp zdalny w obszarze System.

  Jak uzyskać dostęp do zdalnego pulpitu przez Internet?

  Aby uzyskać dostęp do Pulpitu zdalnego przez Internet, musisz to zrobić użyj VPN lub przekaż porty na routerze. Omówiliśmy kilka rozwiązań umożliwiających zdalny dostęp do pulpitu przez Internet.Jeśli jednak masz wersję systemu Windows Professional, Enterprise lub Ultimate, masz już zainstalowany pełny Pulpit zdalny systemu Windows.

  Co się stanie, jeśli opcje pulpitu zdalnego nie są dostępne?

  Jeśli opcje pulpitu zdalnego nie są dostępne, zobacz Sprawdź, czy obiekt zasad grupy blokuje protokół RDP. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej sekcji. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Zanim zaczniesz modyfikować rejestr, wykonaj kopię zapasową rejestru, aby móc go przywrócić w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak.

Teraz spróbuj ponownie połączyć się za pomocą Pulpitu zdalnego, korzystając z konta Microsoft. Poświadczenia powinny działać poprawnie po zakończeniu ponownej synchronizacji.

Przełączanie typów kont

W ostateczności możemy spróbować rozwiązać uporczywe problemy z kontem, przełączając się między kontami Microsoft a kontami lokalnymi.

Najpierw połącz nasze konto Microsoft z kontem lokalnym:

 1. Otwórz Ustawienia > Konta.
 2. Wybierz „Zamiast tego zaloguj się na konto lokalne”.
 3. Po wyświetleniu monitu połącz konto lokalne z kontem Microsoft.

Przetestuj połączenie za pośrednictwem Pulpitu zdalnego z kontem lokalnym.

Jeśli to nie zadziała, przełącz się z powrotem:

 1. Otwórz Ustawienia > Konta.
 2. Wybierz „Zamiast tego zaloguj się przy użyciu konta Microsoft”.
 3. Połącz ponownie konto Microsoft.

Mamy nadzieję, że po przełączeniu się między typami kont Pulpit zdalny zacznie znowu normalnie działać.

Jak połączyć się z komputerem zdalnym?

Aby połączyć się z komputerem zdalnym, musi być na nim uruchomiona wersja systemu Windows zawierająca oprogramowanie Pulpit zdalny. Ponadto podczas łączenia się z komputerem zdalnym komputer musi być włączony, mieć aktywne połączenie sieciowe i mieć włączoną funkcję Pulpit zdalny.

Czy system Windows 10 Home obsługuje połączenia pulpitu zdalnego?

Biblioteka opakowań RDP zapewnia również interfejs do zarządzania połączeniami pulpitu zdalnego, tak jak w systemie Windows 10 Home nie ma zintegrowanego rozwiązania. Oto, w jaki sposób zezwalasz na połączenia pulpitu zdalnego w systemach Windows 10 Home i Windows 11 Home przy użyciu biblioteki opakowania RDP: Przejdź do strony Wydania biblioteki opakowania RDP w serwisie GitHub.

Jak korzystać ze zdalnego pulpitu w systemie Windows 10?

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować Pulpit zdalny i używać go na urządzeniach z systemem Windows 10, Mac, Android i iOS, a także przedstawiono informacje dotyczące rozwiązywania problemów, które pomogą uniknąć problemów. Aby korzystać z Pulpitu zdalnego w systemie Windows 10, włącz ją w ustawieniach komputera; ta czynność umożliwi innym komputerom zdalne łączenie się z Twoim komputerem w celu uzyskania dostępu.

Płynna żegluga dzięki zdalnemu pulpitowi

Dzięki powyższym wskazówkom dotyczącym rozwiązywania problemów możemy rozwiązać prawie wszystkie najczęstsze błędy Pulpitu zdalnego w systemie Windows 10. Problemy z kontem użytkownika nie muszą powstrzymywać nas od zdalnego dostępu do naszych urządzeń. Dzięki dokładnemu sprawdzeniu ustawień, utworzeniu kont lokalnych i wymuszeniu ponownej synchronizacji kont, w mgnieniu oka przywrócimy działanie.

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą Pulpitu zdalnego lub innych problemów z systemem Windows 10, dołącz do rozmowy z innymi entuzjastami technologii na naszych forach. Nie możemy się doczekać kontaktu z Tobą!

Bibliografia

 1. https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/369584/windows-10-rdp-not-working-using-microsoft-account
 2. https://www.computerworld.com/article/3688354/fix-windows-remote-desktop-problems.html

WindoQ